Audit čerpání dotací

Audit čerpání dotací   Příjemci finančních prostředků z dotací mají obvykle v podmínkách čerpání peněz z Evropských fondů či příslušných ministerstev podmíněno zajištěním auditu po ukončení projektu. Ověření čerpání prostředků z dotací je zaměřeno dle zadání na tyto oblasti: správný způsob vedení evidence příjmů projektu, veřejné zakázky byly zadány v souladu se zákonem o veřejných…

Audit účetní závěrky

Povinný audit účetní závěrky Povinnost ověření účetní závěrky auditorem stanovuje § 20 zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví: (1) Řádnou nebo mimořádnou účetní závěrku jsou povinny mít ověřenou auditorem, kterého účetní jednotka určí způsobem stanoveným v zákoně upravujícím činnost auditorů, účetní jednotky, kterým tuto povinnost stanoví zvláštní právní předpis, a dále a) velké účetní jednotky s…